بسمه تعالی علی بن یقطین، از دوستداران و شیعیان امام کاظم (علیه‌السلام) بود و هنگامی‌که دولت اموی از هم پاشید و حکومت عباسی تشکیل شد، با همسر و دو فرزندش به کوفه برگشت و با عباسی‌ها ارتباط خوبی برقرار کرد و به برخی از پست‌های…