گناهان کبیره

«عیب جویی یا عیب پوشی؟»

شاید تاکنون در زندگی خود اشخاصی را دیده باشیم که با عیب جویی(1)  از دیگران، زمینه بدبینی، کدورت، جدایی و حتی خشونت را در میان افراد مختلف فراهم می‌آورند. چه بسیار روابط افراد، دوستان، خانواده‌ها و جوامع مختلف که به همین

بیشتر بخوانید...