کریم اهل بیت

«کریم اهل بیت (علیهم السلام)»

امام حسن (علیه السلام) را به عنوان “کریم اهل بیت (علیهم السلام)” لقب داده اند[note]1- در اینجا ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی القاب یک معصوم از سوی امامان دیگر به آن معصوم نسبت داده می‌شود (مأثور). اما

بیشتر بخوانید...