امام کاظم (علیه السلام) می‌فرماید: “درباره‌ی زیردستان و درباره‌ی زبان‌بسته‌ها (حیوانات)، خدا را در نظر بگیرید.” به آن حضرت عرض شد: “زبان‌بسته‌ها کدام‌اند؟” فرمود: “گوسفند، گربه، کبوتر و امثال این‌ها” حیوانات در زندگی انسان آثار بی‌شمار و فایده‌های گوناگون دارند. خدای سبحان با آفرینش حیوانات…