چشم انتظار جانان

« چشم انتظار جانان »

« چشم انتظار جانان » بشر در زندگی اجتماعی و فردی، مرهون نعمت انتظار است و اگر از انتظار بیرون بیاید و امیدی به آینده نداشته باشد، زندگی برایش مفهومی نخواهد داشت و بی‌هدف می‌شود. حرکت و انتظار، در کنار

بیشتر بخوانید...