همکاری با حکومت ظالم

« رضایت به بقای ظالم، هرگز! »

صفوان بن مهران جمال، هر چند از نزدیکان دستگاه خلیفه به شمار می‌رفت، و سوابق زیادی در دستگاه خلافت خصوصا با شخص هارون الرشید داشت، اما از پیروان و شیعیان اهل بیت بود. صفوان گوید: روزی به خدمت امام کاظم

بیشتر بخوانید...