نگران

داوری منصفانه

روزی “ابوالحسن الرفاء”(1) از شعرای مشهور شيعه به “ابن رامین”(2) فقيه شافعی گفت: – ای ابن رامین! آیا آن هنگام که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) (برای غزوه تبوک) از مدینه خارج شد، کسی را به جای

بیشتر بخوانید...