نکوهش برتری جویی در دنیا

« ایثار برای نجات … »

“… و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرة الضلالة …” “… در راه تو جان خویش را نثار نمود؛ تا بندگان تو را از نادانی و سرگردانی گمراهی، نجات بخشد …” « فرازی از زیارت اربعین سید

بیشتر بخوانید...