نفس انسان

«عهد بندگی»

همان‌طور که می‌دانيم هدفی که برای انسان در مکاتب الهی تعريف شده است عبادت و بندگی خداست؛ چنانکه در قرآن کریم می‌خوانیم: “جن و انس را نیافریده ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنند.[note]1- سوره ذاریات آیه 56[/note] اما واقعيت

بیشتر بخوانید...