منبع علم

«پیش‌گویی آسمانی»

در بسیاری از احادیث نقل شده که امام جواد (عليه السلام) از آن‌چه در درون جان مردم می‌گذشته و یا رویدادهایی که در آینده برای آنها پیش می‌آمده، آگاه بوده و به آنها خبر می‌داده است. همچنين مأمون (داناترین خلفای

بیشتر بخوانید...