مناظره با اهل سنت

« منطق شیعه»

یونس ابن یعقوب – یکی از اصحاب حضرت صادق (علیه السلام) – نقل می‌کند که: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که مردی از اهل شام پیش حضرت آمد و گفت: من علم کلام و فقه و فرائض[note]1-  در مورد

بیشتر بخوانید...

« بوی عطر گل »

ارزش هر مکتب را از تربیت یافتگان آن مکتب می توان دریافت . اگر مکتبی بتواند شخصیتهای بزرگ علمی و اجتماعی تحویل جامعه دهد ، این امر نشان دهنده توانائی آن مکتب در پروش و روشن نمودن افکار جامعه می

بیشتر بخوانید...