مغبون

«حرکت به سوی خدا»

در کـتـاب امـالى[note]1- کتاب امالی شیخ صدوق (ره) – صفحه 331 و 332[/note]از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که عیسى (علیه السلام) به اصحاب خود مى فرمود: “اى فـرزنـدان آدم! از دنـیـا بـه سـوى خـدا بـگـریـزیـد و دل هایتان

بیشتر بخوانید...