مرگ کودکان

عدل خدا و مرگ کودکان

متن سوال: خداوند عادل است . اگر چنين است چرا ساليانه چندين هزار کودک ، قرباني بيماريهاي مختلف مي شوند و مي ميرند ؛ مگر گناهشان چيست؟ متن جواب: آري خداوند عادل است و درباره او ظلم معنا ندارد چرا

بیشتر بخوانید...