مدارا با خلق

“مدارا با خلق”

“من هجر المداراةَ قارَبهُ المکروهّ”[note]1- اعلام الدین، صفحه 310[/note] امام جواد (علیه السلام) می‌فرمایند: “هر کس مدارا و سازگاری با مردم را ترک کند، گرفتار پیشامدهای ناگوار می‌شود.” از مردی که از اهالی بُست و سِجِستان (سیستان) بود نقل شده

بیشتر بخوانید...