مثبت و تأثيرگذار

«کار و کوشش»

اسلام پیوسته مردم را به كار دعوت و تشويق نموده‌ است تا مردم در زندگی، افرادی مثبت و تأثيرگذار بوده و از كوشش و نشاط برخوردار باشند و بتوانند به ديگران بهره رسانند و خود نيز بهره گيرند. اسلام زندگی

بیشتر بخوانید...