قیمت انسان

“قیمت انسان”

فکر می‏کنید فاصله «خودفراموشى‏» تا «خدافراموشى‏» چه قدر است؟ از یاد بردن این که: «من کیستم؟»، «که بوده ام؟»، «کجایم؟»، «به کجا میروم؟‏»، «چه گونه باید باشم؟»، «چه باید بکنم؟»، «هدفم چیست؟»، «چه می‏خواستم؟»، «چه باید بخواهم؟» و … دهها

بیشتر بخوانید...