قدرشناسی

” آقای ادب و قدردانی”

رسم قدرشناسی و قدردانی رسم حسینی است. این فضیلت اوست كه خوبان را بنـوازد، خـوبی­هـا را بسـتاید و عمل عاشقانه وصادقانه را ارج بگذارد. در میدانی كه عطش، جرعه جرعه رمـق­‌هـا را نوشـیده، این حسین (علیه السلام) است كه با

بیشتر بخوانید...