عمر حقیقی

«زندگی برای هميشه»

باسمه تعالی زندگى تنها نفس كشيدن و زنده‌بودن نيست و در محدودۀ “دنيا” هم خلاصه نمى‌شود. به راستی، حيات ابدى، سعادت، عزت و شخصيت حقيقی به چيست‌؟ مرز ميان “حيات انسانى” و “حيات حيوانى” چيست‌؟ پاسخ امثال اين‌گونه پرسش‌ها را

بیشتر بخوانید...