علی بن ابیطالب

تأمین اجتماعی در حکومت علوی

پيرمرد نصرانى، عمرى كار كرده و زحمت كشيده بود. اما ذخيره و اندوخته‏اى نداشت. آخر كار نابینا هم شده بود. پيرى و كورى همه با هم جمع شده و جز گدايى راهى برايش باقى نگذارده بود؛ كنار كوچه مى‏ايستاد و

بیشتر بخوانید...