علم و اطمینان

«مراقبت از خویشتن خویش»

یکی از برنامه‌های تربیتی امام سجاد )علیه السلام( بعد از واقعه‌ی عاشورا، کوشش جهت تربیت اخلاقی شیعیان بود؛ از جمله (توصیه به) حفظ و مراقبت از رفتار، گفتار و شنیدار که نقش بسزایی در تربیت انسانی دارد. سفارش به حفاظت

بیشتر بخوانید...