علم امام حسین (ع)

« وارث گنجينه نبوي »

از بزرگان آن طايفه بود و مانند ساير همفکران خود، دشمني علي (عليه السلام) و فرزندانش را در دل داشت و حتي به آن مباهات هم مي کرد. اين گروه بعد ها به “خوارج”، به معناي شورش کنندگان بر اميرالموئمنين،

بیشتر بخوانید...