علت پذیرش ولایت عهدی

« همکاری امام رضا (علیه السلام) با دستگاه مأمون »

  برخی در جریان پذیرش ولایت عهدی از سوی امام رضا، به حضرت اعتراض کردند که چرا به همین میزان نام شما جزء دستگاه خلفای ظالم قرار گرفت. ایشان فرمود: شان پیغمبران بالاتر است یا اوصیای پیغمبران؟ گفتند: پیغمبران. فرمود:

بیشتر بخوانید...