علت انتصابی بودن امام

« ادب سخاوت »

مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان (رضوان اللّه تعالی علیهم) به نقل از یسع بن حمزه – که یکی از اصحاب حضرت علی بن موسی الرّضا (علیهما السلام) است – حکایت نماید: روزی از روزها، در مجلس آن حضرت

بیشتر بخوانید...