عقیده شناسى

«پرتویی از آفتاب»

یکی از بهترین روش‌های شناخت غنای يک مکتب، بررسی تربیت‌یافتگان آن مکتب است. اگر مکتبی بتواند شخصیت‌های بزرگ علمی تحویل جامعه دهد، این امر نشان‌دهنده ارزش و توانایی آن مکتب در پرورش و روشن نمودن افکار جامعه می‌باشد. در مکتب

بیشتر بخوانید...