عقيده

تقیه

متن سوال: تقيه چيست و از کجا آمده است؟ متن جواب: در نظر دين اسلام ، عقيده انسان از جان او داراي ارزش بيشتري است . تاجايي که در برخي موارد انسانها جان خود را فداي ايمان و عقيده خویش

بیشتر بخوانید...