عقيده فاسد

احسان به پدر

بكر پسر صالح مى گويد: من دامادى داشتم که به امام جواد (عليه السلام) نامه اى نوشت و در آن اظهار داشت كه: “پدرم دشمن اهل بيت است و عقيده فاسدی دارد، با من هم بدرفتارى مى كند و بسیار

بیشتر بخوانید...