عظمت مصیبت رحلت پیامبر اکرم (ص)

رحلت پيامبر اکرم

… چه زیباست که در سالروز رحلت رسول اکرم ، قسمتی از اوصاف آن بزرگوار را از بیان نزدیک ترین یاور و هم دم و صاحب سر آن حضرت ، امام علی (علیه السلام ) ، به گوش جان شنوا

بیشتر بخوانید...