عزّت

“حسن ختام”

روز عيد فطر يکی از حساس‌ترين اوقاتی است که در آن به واسطه يک ماه روزه‌داری و اطاعت فرمان الهی وعده استجابت دعا داده شده است. به عبارت ديگر، اگرچه روز عيد اولین روز ماه جديد است و ماه رمضان

بیشتر بخوانید...