ظاهر فریبنده

«دورویی»

“بدترین افراد، بنده‌ای است که دو رو و دو زبان باشد …”[note]1ـ قال الإمام حسن بن علی العسکری(علیه السلام): “بئس العبد، عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین …” (تحف العقول، صفحه 486)[/note] (امام حسن عسکری (علیه السلام)) نفاق یا

بیشتر بخوانید...