طول عمر

امام زمان – طول عمر و غیبت

متن سوال: چطور امام زمان بعد از اين همه سال زنده هستند و چطور ايشان غيبت نمودند؟ متن جواب: مروزه بر اساس يافته هاي پزشکي ثابت گشته است که تمامي اعضاء و جوارح بدن آدمي توانايي ادامه حيات بيشتر از

بیشتر بخوانید...