ضیق صدر

شرح صدر

یکی از صفات بسیار عالی انسان، “شرح صدر‍” است. شرح صدر به معنی پرحوصله و پر تحمل بودن و دریادل بودن است. نقطه‌ی مقابل آن، “ضیق صدر” است؛ ضيق صدر همان کم‌حوصلگی و کم‌تحملی و زود از کوره در رفتن

بیشتر بخوانید...