صیانت از روح

“تقوای مسیحایی”

یکی از تعالیم مشترک میان همه ادیان الهی، پرهیزکاری و تلاش برای صیانت از روح در سایه اطاعت و بندگی است. هر بار پیامبری از جانب خدا به سوی بشر آمده، در کنار همه آموزه‌‏های خود، تأکید ویژه‌‏ای بر رعایت

بیشتر بخوانید...