برچسب: صدقه پنهانی

امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام)

« شبانگاهان در کنار نیازمندان »

“معلی” که یکی از خدمتکاران امام صادق (علیه السلام) بود نقل می‌کند که در یکی از شب های بارانی امام صادق (علیه السلام) از منزل

ادامه مطلب »
امام علی بن الحسین السجاد (علیه السلام)

« صدقه پنهانی »

قرآن کریم بارها درباره بخشش به مستمندان، تأکید کرده و به مسلمانان تعلیم داده است که این بخشش باید به خاطر خدا باشد. لذا نباید

ادامه مطلب »