صحبت

«گوهر سکوت»

پرحرفی دارای آفات و اثرات نامطلوب متعددی است که در زندگی روزمره کمابيش اثرات آن را مشاهد می‌کنيم. یکی از تعاليم اخلاقی مشترک انبيای الهی، کم‌ سخن گفتن و پرهيز از پرحرفی است. در مواعظ حضرت عيسی (عليه السلام) آمده

بیشتر بخوانید...

رحمت الهی و عذاب اخروی

متن سوال: كفار مي گويند چرا در قرآن تا اين اندازه از جهنم و عذاب صحبت شده؟ چرا دائم از عذاب و عقوبت و درد و رنج بحث مي كند؟ آيا چنين خدايي رئوف و رحيم است يا جلاد و

بیشتر بخوانید...