برچسب: صاحبان اندیشه

امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام)

« پیوند خویشاوندی »

“و آنها (صاحبان اندیشه)، پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، برقرار میدارند و از پروردگارشان می‏ ترسند و از بدی حساب (روز

ادامه مطلب »