برچسب: شیعیان نیشابور

امام موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام)

« ارتباطی دوسویه»

امام صادق (علیه السلام) تازه به شهادت رسیده بود؛ اما آن حضرت به دلیل خفقان سیاسی و ترس از جان ولی خدا، امام بعد از

ادامه مطلب »