شیطان

«دشمن قسم‌خورده»

باسمه تعالی تمام همّت شيطانِ رانده‌شدۀ پلید، در دوران زندگی يک انسان این است که با ایجاد شک و شبهات گوناگون، بندگان را از اطاعت خداوند باز دارد و مانند خودش طردشده از درگاه خداوند سازد. بنابراین از راه‌های مختلف،

بیشتر بخوانید...

«اثرات تربیتى روزه»

روزه ابعاد گوناگونى دارد و آثار فراوانى از نظر مادى و معنوى در وجود انسان مى گذارد، که از همه مهمتر، “بعد اخلاقى” و “فلسفه تربیتى” آن است. روزه دار باید در حال روزه با وجود گرسنگى و تشنگى، از

بیشتر بخوانید...