شيطان

« به راه محبوب… »

ابراهيم وحشت‏زده از خواب بيدار شد، می‏دانست كه خواب پيامبران واقعيت دارد و از وسوسه ‏هاى شيطانى دور است، اما با اين حال دو شب ديگر [note]1-مى‏ گويند نخستين بار در شب” ترويه” (شب هشتم ماه ذى الحجه) اين خواب

بیشتر بخوانید...