حضرت خديجه كبری (سلام الله عليها)

« آرزوی من، خشنودی تو »

“… ما سروران و پیشگامان عرب هستیم و شما نیز شانی دارید. قبیله‌ی من فضایل شما را انکار نمی‌کند و هیچ کس افتخار و شوکت

ادامه مطلب »