شواهد

«دستگیر مهربان»

امام، شئون و ویژگی­ های مختلفی دارد[note] 1- جهان و زندگی انسان تحت دو نظام مدیریت می شود: نظام تکوین و نظام تشریع. نظام تکوین، یعنی قوانین و نظام حاكم بر كل عالم و آدم كه ارتباطی به حوزه اختیاری

بیشتر بخوانید...