امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام)

«توهم توطئه»

در بدن متوکل، خلیفه عباسی جوشی چرکین ظاهر شد که نزدیک بود از آزار آن جان به جان آفرین تسلیم کند. هیچ جراحى نمی‌توانست آن

ادامه مطلب »
سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

« دو پنجره، یک پرواز »

خیمه‌ای افراشته، نیزه‌ای کوبیده، شمشیری آویخته و اسبی بسته از دور نمایان شدند، و اندکی بعد قاصدی از قافله جدا شد تا پیام امام را

ادامه مطلب »