شعر

«بعثت: سرآغاز کمال انسانيت»

در روزگار بعثت تنها یک ششم مردم عربستان شهرنشین بودند و دیگران چادرنشین و بیابان‌گرد. کار گروهی از آنان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران جاهلیت[note]1- دوره بیش از اسلام را، دوره و عصر

بیشتر بخوانید...