برچسب: شعرای مشهور شيعه

داوری منصفانه

روزی “ابوالحسن الرفاء”(1) از شعرای مشهور شیعه به “ابن رامین”(2) فقیه شافعی گفت: – ای ابن رامین! آیا آن هنگام که پیامبر (صلی الله علیه

ادامه مطلب »