شرایط ظهور امام زمان

« امید »

آدمی همیشه با امید به آینده­ای بهتر زندگی می کند. این امید که روزی جهان شاهد هیچ ظلم و ستمی نباشد و همه جا را عدل و عدالت فرا گیرد، از دغدغه ­های اصیل ما انسان هاست. از این رو

بیشتر بخوانید...