برچسب: شرافت نسب

امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)

« معیار الهی »

در اندیشه اسلامی، ارزش برای عمل انسان است و آدمیان ساخته ی دست خویش هستند؛ لذا انسان با عمل و کاری که انجام می دهد

ادامه مطلب »