برچسب: شرافت علم بر نسب

امام علی بن محمد الهادی (علیه السلام)

« حرمت مدافعان ولایت »

امام حسن عسکرى (علیه السلام) نقل می نمایند که: روزی به پدرشان امام هادی (علیه السلام) خبر رسید مردی از فقهاى شیعه ایشان با یکى

ادامه مطلب »