برچسب: شبهای طوفانی

علی، نگاهی دیگر …

همچون رعد در شبهای طوفانی، نیرومند و کوبنده و خروشان بود، چشمه همان چشمه است و جریان آن، شب و روز نمی‌شناسد، اما … این

ادامه مطلب »