برچسب: شباهت حضرت علی اکبر

سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام)

«آبروی شجاعت»

شجاعت در زندگی روزمره ی ما، جایگاهی ویژه دارد. جایگاهی مقدس و قابل ستایش، که در مواجهه با خطر معنی می‌یابد. شاید بالاترین مرتبه ی

ادامه مطلب »