برچسب: شاگردان امام صادق

امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام)

« بوی عطر گل »

ارزش هر مکتب را از تربیت یافتگان آن مکتب می توان دریافت . اگر مکتبی بتواند شخصیتهای بزرگ علمی و اجتماعی تحویل جامعه دهد ،

ادامه مطلب »