برچسب: شارلس فرانسیز

شارلس فرانسیز
  1. Home
  2. »
  3. عقاید

قرآن و اندیشمندان معاصر

قرآن کتابی است که در ابعاد مختلف زندگی، آدمی را رهنمون است و همچون خورشیدی فروزنده، کس یارای انکار خصائص و ویژگیهای گوناگون وجودی آنرا

ادامه مطلب »